Stem op ons!!!

Stem op ons!!!

Ook wij dingen mee in de Rabo ClubSupport actie van de Rabobank! Hierin stelt de Rabobank een deel van hun winst ter beschikking aan verenigingen en organisaties. Iedere stem is geld waard en helpt u ons mee om geld in te zamelen om een uniek aanbod te creëren voor de jeugd en jongeren die in het reguliere aanbod niet mee kunnen komen. Het werken in kleinere groepjes, op een vaste locatie en in samenwerking met professionals. Hierdoor willen we de jeugd en jongeren uit hun isolement halen, ze in contact brengen met leeftijdsgenoten en ze het gevoel geven erbij te horen. Voor meer informatie over de actie ga naar; Rabobank.nl/clubsupport. Bent u lid van de Rabobank en wilt u ons helpen ons mooie doel te bereiken stem dan vanaf 27 september op S.O.J.S.