Coalitie Erbij Sliedrecht

Wat is Kom Erbij in Sliedrecht?

In Sliedrecht komt al jaren een lokale coalitie bij elkaar om zich in te zetten rondom het thema eenzaamheid. Dit is een netwerk van organisaties die vanuit een lokale aanpak zich richten op het gemeenschappelijk belang om het taboe rondom eenzaamheid te doorbreken. We zullen als organisaties steeds zoeken naar hoe we nieuwe, slimme en effectieven verbindingen kunnen maken op het voorkomen en bestrijden van chronische eenzaamheid.

Hoe wordt eenzaamheid in Sliedrecht tegen gegaan?

In 2019 heeft de werkgroep een breed gedragen visie, missie en bijbehorende doelstellingen opgesteld. Dit staat beschreven in het visiedocument ‘Erbij in Sliedrecht’. Dit document vormt elk jaar de basis van het werkplan. De lokale coalitie heeft zich georganiseerd in een binnen- en buitencirkel en werken samen aan het werkplan om eenzaamheid tegen te gaan.
Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeenschappen nodigen we uit om zich aan te sluiten bij het netwerk de buitencirkel van Kom Erbij in Sliedrecht. We zien dat er voor een ieder, op zijn eigen plek, binnen het thema eenzaamheid nog veel gezondheidswinst te behalen valt. Door ervaringen te delen en ons aanbod te onderzoeken kunnen we krachten bundelen en komen tot een krachtige afgestemde aanpak voor eenzame jongeren, volwassenen en ouderen.

Meer informatie? Klik op onderstaande link.

https://www.bonkelaarhuis.nl/ouder-worden/eenzaamheid.html