Het bestuur

Het bestuur bestaat uit jongeren en oudere jongeren die geen directe binding met het jongerenwerk hebben. De bestuursleden hebben elk wel ervaring met het uitvoerend jongerenwerk, waardoor zij goed op de hoogte zijn van wat er zich zoal afspeelt op de werkvloer. Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit 3 personen. Het bestuur doet het werk vrijwillig en ontvangt hiervoor geen beloning.

Dagelijks bestuur: David Kimpel (voorzitter), Sonja Visscher (secretaris) en Jelle de Vries (penningmeester).

Algemeen bestuur: Het dagelijks bestuur