Huisregels

Elektra is aantrekkelijk voor jongeren vanwege de programma’s de ambiance, het open karakter en de manier waarop men met elkaar omgaat. Vanzelfsprekend kent Elektra ook een aantal huisregels die geacht worden door de bezoekers nageleefd te worden.

Net als in andere publieke gelegenheden is het in Elektra niet toegestaan:

te roken;

te handelen in drugs;

drugs te gebruiken;

alcohol te drinken onder de 18 jaar;

te discrimineren, te intimideren of te stelen;

agressief gedrag te vertonen;

moedwillig schade aan te brengen;

voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt bij zich te dragen.

Daarnaast is het niet toegestaan om hier:

glaswerk mee naar buiten te nemen;

zelf meegebrachte drank te nuttigen;

te spelen voor geld, goederen of diensten.

Moedwillig aangebrachte schade wordt op de dader verhaald. Voorts kan bij overtreding van de gedrags- of huisregels ontzegging worden opgelegd voor kortere (tot 3 maanden) of langere (vanaf drie maanden tot levenslang) tijd.

Medewerkers en vrijwilligers zijn verplicht om overtreding van bovengenoemde regels te melden bij de staf en het bestuur.

Ook in zaken waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur.