Huisregels

Net als in andere publieke gelegenheden is het in Elektra niet toegestaan:

– te handelen in drugs;

– drugs te gebruiken;

– alcohol te drinken onder de 18 jaar;

– te discrimineren, te intimideren of te stelen;

– agressief gedrag te vertonen;

– moedwillig schade aan te brengen;

– voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt bij zich te dragen.

Daarnaast is het niet toegestaan om hier:

– glaswerk mee naar buiten te nemen;

– zelf meegebrachte drank te nuttigen;

– te spelen voor geld, goederen of diensten.

Moedwillig toegebrachte schade wordt op de dader verhaald. Voorts kan bij overtreding van de gedrags- of huisregels ontzegging worden opgelegd voor kortere (tot 3 maanden) of langere (vanaf drie maanden tot levenslang) tijd.

Medewerkers zijn verplicht om overtreding van bovengenoemde regels te melden bij de staf en het bestuur.