Jeugd & Jongerenwerkers

Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) bestaat al sinds 1968 en richt zich op alle Sliedrechtse kinderen en jongeren van 8 t/m 26 jaar. De stichting wordt bestuurd door een jongerenzelfbestuur en houdt kantoor in het pand van haar jongerencentrum Elektra te Sliedrecht.
Het doel van de stichting is het ontwikkelen en in stand houden van activiteiten die jongeren in staat stellen een eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, waarbij de activiteiten afgestemd zijn op de specifieke behoeften van de jongeren.

Het professionele team van SOJS bestaat uit jongerenwerkers Jordi Melkert, Sanne van Steenis en Arwin Troost, combinatiefunctionaris sport en cultuur Michael Groen en combinatiefunctionaris cultuur Marloes Vriens. Zij worden bijgestaan door buurtsportcoach Endrit Gecaj.

Bij de jongerenwerkers ligt de focus vooral op de jongeren van 12 t/m 26 jaar en houden zich onder andere bezig met: opvangen van jongeren in het jongerencentrum, coördinatie van de werkgroepen en Poppodium Elektra, de jongerenhulpverlening, ambulant jongerenwerk, en organiseren activiteiten binnen en buiten het jongerencentrum.

De combinatiefunctionaris (CF) sport en cultuur is verantwoordelijk voor de stimulering van de jeugd van 8 t/m 14 jaar op de gebieden sport en cultuur. Vanuit deze doelstelling organiseert de CF, in samenwerking met scholen, sportverenigingen, zorg en welzijnsinstellingen, diverse projecten en activiteiten.