Preventie- en integriteitsbeleid

Algemeen
Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) is van mening dat wanneer er activiteiten aan kinderen aangeboden worden, wij ook de zorg hebben voor het creëren van een veilige omgeving. SOJS wil de (vrijwillige) medewerkers en bezoekers een veilige omgeving aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld.

Preventie- en integriteitsbeleid
SOJS maakt gebruik van een preventie- en integriteitsbeleid voor alle (vrijwillige) medewerkers. Hier vallen de volgende punten onder:

1. Gedragscode
2. Vertrouwenspersoon
3. Meldprotocol
4. Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

Gedragscode
Een gedragscode is een document waarin de richtlijnen staan beschreven voor de omgang tussen (vrijwillige) medewerkers en kwetsbare mensen, zoals kinderen. SOJS maakt gebruik van een afgeleide van de modelgedragscode ‘In veilige handen’ die door Vereniging NOV is opgesteld. Bekijk hier de gedragscode.

Als een (vrijwillige) medewerker wordt aangesteld zal deze gedragscode worden ondertekend.
Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.

Vertrouwenspersonen
Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, medewerkers, ouders of deelnemers terecht met vragen of twijfels. Binnen SOJS hebben wij ervoor gekozen om twee vertrouwenspersonen aan te stellen, namelijk combifunctionaris sport en cultuur Michael Groen. Indien gewenst kan ook met het bestuur van SOJS contact worden opgenomen via bestuur@sojs.nl.

Michael Groen
michael@sojs.nl
06 82593031

Meldprotocol
SOJS heeft vaste afspraken gemaakt over het melden van seksueel ongewenst gedrag. Hieraan dient iedereen zich te houden. Bekijk hier het meldprotocol.

Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers
Om vrijwilliger te worden bij SOJS wordt er altijd voorafgaand een intakegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de geschiktheid van de kandidaat om met een kwetsbare doelgroep te werken. Ook zal in dit gesprek duidelijk besproken worden wat wel en niet kan binnen de organisatie. Bij een positieve uitkomst van het intakegesprek dient de kandidaat de gedragscode te lezen en te ondertekenen. Ook dient de kandidaat een VOG te overhandigen indien de kandidaat 18 jaar of ouder is en met kwetsbare mensen gaat werken. Na het positief afsluiten van bovengenoemde punten mag SOJS een nieuwe vrijwilliger verwelkomen.

Voor het opstellen van het preventie- en integriteitsbeleid voor SOJS is gebruik gemaakt van de website ‘In veilige handen’ wat opgesteld is door Vereniging NVO.